Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
47 Καταγγελία για ανεπιθύμητη λήψη ευχετηρίου μηνύματος SMS
48 Μη νόμιμη χρήση στοιχείων πελατών για προωθητικό σκοπό και μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης
46 Πολιτική επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων
44 Επιβολή διοικητικού προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης
45 Επιβολή διοικητικού προστίμου για αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας
42 Επίπληξη για την αποκάλυψη ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε άλλους παραλήπτες
18 Καταγγελία για αποστολή ευχετήριου SMS σε κινητό τηλέφωνο από πολιτικό - Παραπομπή στην Ολομέλεια
17 Επιβολή προστίμου για μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων και μη ορθή ανταπόκριση σε δικαιώματα πρόσβασης και διαγραφής
13 Επιβολή προστίμου για μη ορθή ανταπόκριση σε δικαίωμα διαγραφής
14 Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας