Φορολογικά

Συχνά ανακύπτει το ζήτημα της πρόσβασης τρίτων σε στοιχεία φορολογικών δηλώσεων προσώπων με τα οποία βρίσκονται σε δικαστική αντιμαχία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, απευθυνόμενοι στις κατά τόπους εφορίες πληροφορούνται ότι δεν μπορούν να λάβουν γνώση των φορολογικών στοιχείων τρίτων με την αιτιολογία ότι η γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών αποτελεί ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να απαντά σε αιτήματα ή ερωτήματα που αφορούν πρόσβαση τρίτων σε φορολογικά ή μη δεδομένα (βλ. απόφαση 52/2018).