Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 12 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
54 Καταγγελία υπαλλήλου για τη διαβίβαση ιατρικής γνωμάτευσης σε Σύλλογο Εργαζομένων σε Δ.Ο.Υ.
28 Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξεων αρχειοθέτησης υποθέσεων της Αρχής
26 Δικαίωμα πρόσβασης γονέα σε προσωπικά δεδομένα ανήλικου τέκνου
13 Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας-ιατρική εταιρεία, για μη νόμιμη διενέργεια διαφημιστικών τηλεφωνικών κλήσεων
4 Προειδοποίηση σε δημόσιο νοσοκομείο για μη ενημέρωση ασθενούς του σχετικά με διαβίβαση δεδομένων ιατρικού του φακέλου σε τρίτον για δικαστική χρήση (διαδικασία εργατικών διαφορών)
72 Σύσταση σε Γενικό Νοσοκομείο να διακόψει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων και να εφαρμόζει τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
46 Κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών
176 Νομιμότητα αποστολής ιατρικών αποτελεσμάτων ασθενών νοσοκομείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
60 Παραβίαση προσωπικών δεδομένων από οργανισμό υγείας
38 Καταγγελίες για παράνομη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων θανόντων, για παράνομη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων ιατρών, χειρουργών σε διάφορους φορείς, ΜΜΕ και στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για παράνομη σύσταση και λειτουργία αρχείου