Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, νέες τεχνολογίες και διαδίκτυο

Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Η ευρεία χρήση του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων καθώς και των νέων και καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών και υπηρεσιών αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Ωστόσο, το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε επεξεργασία πληθώρας προσωπικών δεδομένων και σε αύξηση των σχετικών κινδύνων. 

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα ενότητα αναλύονται ζητήματα που αφορούν τη χρήση cookies και συναφών τεχνολογιών στο διαδίκτυο καθώς και τη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και φόρουμ. Επίσης, παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006.