Χρήσιμες συνδέσεις

Υποβολή καταγγελίας
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης/ Γενική Διεύθυνση Καταναλωτή/ Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης/ Γενική Διεύθυνση Καταναλωτή/ Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Συχνές Ερωτήσεις για Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης/ Γενική Διεύθυνση Καταναλωτή/ Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή