Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα

(Οι πράξεις που εκδόθηκαν με το προγενέστερο του ΓΚΠΔ νομικό πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ).

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
8 Αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 10/2022 της Αρχής
1 Εντολή συμμόρφωσης για τη μη σύννομη εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε πιλοτή πολυκατοικίας
4 Εντολή συμμόρφωσης για μη σύννομη εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης
60 Επιβολή προστίμου για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης
51 Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε υλικό συστήματος βιντεοεπιτήρησης
50 Επιβολή διοικητικού προστίμου για λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου
34 Εντολή απεγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης από πολυκατοικία
22 Αναρμοδιότητα της Αρχής να εξετάσει καταγγελία που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία καμερών εντός οικίας
5 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο χώρο εργασίας τμήματος εταιρείας
10 Απαγόρευση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κοινόχρηστο χώρο