Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 26 αποτελέσματα

(Οι πράξεις που εκδόθηκαν με το προγενέστερο του ΓΚΠΔ νομικό πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ).

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
1 Επιβολή προστίμου για καθυστερημένη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης
49 Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 30/2020 της Αρχής
23 Επιβολή προστίμου σε εταιρία για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης
12 Επιβολή προστίμου για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας
21 Αρμοδιότητα δημοτικής Αρχής στην εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες
41 Πρόστιμο σε δικηγορική εταιρεία για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης
40 Έλεγχος, κατόπιν καταγγελίας, σε υποκατάστημα εταιρείας εστίασης για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης
20 Πρόστιμο σε εταιρεία και αυστηρή προειδοποίηση για απεγκατάσταση των καμερών του συστήματος βιντεοεπιτήρησης που βρίσκονται στους χώρους των γραφείων και στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων
16 Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε υλικό συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σταθμό του μετρό
1 Καταγγελία για κρυφές κάμερες σε χώρους εργασίας σε εταιρεία