Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 32 αποτελέσματα

(Οι πράξεις που εκδόθηκαν με το προγενέστερο του ΓΚΠΔ νομικό πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ).

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
22 Αναρμοδιότητα της Αρχής να εξετάσει καταγγελία που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία καμερών εντός οικίας
5 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο χώρο εργασίας τμήματος εταιρείας
10 Απαγόρευση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κοινόχρηστο χώρο
61 Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης
1 Επιβολή προστίμου για καθυστερημένη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης
60 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες και παιδικές χαρές του Δήμου Παλλήνης
49 Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 30/2020 της Αρχής
24 Επιβολή προστίμου για τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρο κουζίνας ξενοδοχείου
23 Επιβολή προστίμου σε εταιρία για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης
12 Επιβολή προστίμου για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας