Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
2 Προσωρινή διαταγή για αναστολή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
4 Επιβολή προστίμου για περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων και μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων
102 Ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου σε καταγεγραμμένη συνομιλία, πρόσβαση σε ηχητικό αρχείο
89 Πρόστιμα σε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για παράνομη επεξεργασία δεδομένων πιστωτικής κάρτας συνδρομητή και για μη προσήκουσα ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης
73 Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (εξέταση καταγγελιών κατά εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ)
71 Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για καθυστέρηση στην ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης και σύσταση για προσαρμογή εσωτερικών διαδικασιών
32 Επιβολή προστίμου και σύσταση σε τράπεζα για μη προσήκουσα ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα καταγεγραμμένων συνομιλιών
33 Επιβολή προστίμου σε τράπεζα για μη προσήκουσα ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα καταγεγραμμένων συνομιλιών
98 Επιβολή κυρώσεων σε Συνεταιρισμό Ραδιοταξί για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου σε καταγεγραμμένες συνομιλίες και έγγραφα που τηρεί στο αρχείο του