Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 36 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
5 Επιβολή προστίμου σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο για επεξεργασία δεδομένων για προωθητικό σκοπό
63 Αυτεπάγγελτη ανάκληση αποφάσεων περί μη ζητηθείσας πολιτικής επικοινωνίας κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ
18 Επιβολή προστίμου σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία
48 Επιβολή προστίμου σε Δήμαρχο για μη νόμιμη απόκτηση και χρήση προσωπικών δεδομένων και μη ικανοποίηση δικαιώματος
20 Ανάκληση εν μέρει της απόφασης 13/2021 της Αρχής και επιβολή προστίμου
30 Επιβολή προστίμου για μη νόμιμη αποστολή προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
26 Επιβολή προστίμου για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας
16 Επιβολή προστίμου για αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω αποστολής SMS
21 Τροποποίηση της απόφασης 44/2021 για μη ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης
17 Επιβολή προστίμου για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας