Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
21 Τροποποίηση της απόφασης 44/2021 για μη ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης
56 Αυτοματοποιημένες προωθητικές τηλεφωνικές ενέργειες από την εταιρεία INFO COMMUNICATION SERVICES
57 Αυτοματοποιημένες προωθητικές τηλεφωνικές ενέργειες από την εταιρεία PLUS REAL ADVERTISEMENT
52 Εξέταση καταγγελιών σχετικά με αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών – επιβολή κυρώσεων
47 Καταγγελία για ανεπιθύμητη λήψη ευχετηρίου μηνύματος SMS
48 Μη νόμιμη χρήση στοιχείων πελατών για προωθητικό σκοπό και μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης
46 Πολιτική επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων
45 Επιβολή διοικητικού προστίμου για αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας
44 Επιβολή διοικητικού προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης
42 Επίπληξη για την αποκάλυψη ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε άλλους παραλήπτες