Διεθνείς πρωτοβουλίες κατά του SPAM

Ομάδα CNSA (Contact Network for Anti-Spam Authorities)

 

Η ομάδα CNSA (Contact Network for Anti-Spam Authorities) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκροτήθηκε ως δίκτυο επαφής των αρμόδιων Αρχών της Ευρώπης για το spam. Η Αρχή συμμετέχει στην ομάδα ως ο αρμόδιος για το spam φορέας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 3471/2006. Το CNSA, μεταξύ άλλων, υιοθέτησε κείμενο συνεργασίας των αρμόδιων Αρχών της ΕΕ για την καταπολέμηση του spam. Η συνεργασία αφορά σε προσφυγές διασυνοριακού χαρακτήρα, δηλαδή ο αποστολέας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φαίνεται να προέρχεται από άλλο κράτος μέλος. Το πνεύμα του κειμένου συνεργασίας είναι ότι η Αρχή που λαμβάνει την καταγγελία εξετάζει εάν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί της προσφυγής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και σε περίπτωση που διαπιστώσει από την έρευνα που κάνει ότι ο αποστολέας προέρχεται από άλλο κράτος μέλος διαβιβάζει την προσφυγή μαζί με όλα τα έγγραφα του φακέλου στην Αρχή όπου έχει την κατοικία/έδρα του ο αποστολέας. Η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων έχει συνυπογράψει το εν λόγω κείμενο συνεργασίας.
Για περισσότερα δείτε σχετική ιστοσελίδα της ΕΕ.

 

Ομάδα του άρθρου 29

 

Η Ομάδα του άρθρου 29 της ΕΕ έχει εκδώσει τη Γνώμη 2/2006 σχετικά με το απόρρητο κατά την παροχή υπηρεσιών ελέγχου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατεβάστε το κείμενο εδώ.

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια (ENISA)

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια, ENISA, έχει εκδώσει τρεις εκθέσεις για την ασφάλεια και μέτρα καταπολέμησης του spam που εφαρμόζουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου στην Ευρώπη.


Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση εδώ.

 

Ομάδα London Action Plan

 

Η ομάδα London Action Plan ιδρύθηκε το 2004 με στόχο τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων καταπολέμησης του spam και άλλων συναφών προβλημάτων όπως η διαδικτυακή απάτη, το phishing, οι ιοί. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποίησε πολλές σχετικές εκδηλώσεις και εξέδωσε εκθέσεις και στατιστικά για το spam και την αντιμετώπισή του. Το 2016 ωστόσο η ομάδα μετονομάστηκε σε Unsolicited Communications Enforcement Network (UCENet).


Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση εδώ.

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει συστήσει μια ειδική ομάδα για την καταπολέμηση του spam. Η ομάδα έχει εκδώσει μια έκθεση-πρόταση αντιμετώπισης του προβλήματος εξετάζοντας πολλές διαφορετικές πτυχές του, όπως θεσμική, οικονομική, τεχνική, διοικητική, κ.ά.


Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση εδώ.

 

Γαλλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός Signalspam

 

Ο γαλλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός Signalspam έχει μια αυτοματοποιημένη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής και ανάλυσης καταγγελιών spam με χρήση είτε προσθέτων για διάφορες εφαρμογές (φυλλομετρητές και προγράμματα λήψης ηλ. ταχυδρομείου) είτε διαδικτυακών φορμών. Το Signalspam συνεργάζεται με διωκτικές αρχές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας πληροφορικής, παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, απλούς χρήστες, διαφημιστές, κ.ά. Συλλέγει από τις εν λόγω πηγές στοιχεία για τη δραστηριότητα των spammer και στέλνει κάθε μήνα τους πρώτους 30 Γάλλους spammer στη Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (CNIL).


Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση εδώ.

 

Οργανισμός Messaging Malware Mobile Anti-abuse Working Group (M3AAWG)

 

Ο οργανισμός Messaging Malware Mobile Anti-abuse Working Group (M3AAWG) ασχολείται με θέματα που άπτονται της καταχρηστικής αποστολής μηνυμάτων. Συνεργάζεται και με άλλους οργανισμούς και ομάδες, όπως το London Action Plan, με στόχο την αντιμετώπιση διάφορων μορφών καταχρηστικής αποστολής, όπως το spam, οι ιοί, οι επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών, κ.ά. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε τρεις τομείς: συνεργασία σε «βιομηχανικό επίπεδο», τεχνολογία και δημόσια πολιτική. Στην παρούσα φάση, ο οργανισμός εργάζεται πάνω σε θέματα, όπως ο μετριασμός των δικτύων τύπου bot, η κατάχρηση σε επίπεδο DNS, η ασύρματη αποστολή μηνυμάτων, οι ορθοί κανόνες αποστολής μηνυμάτων, κ.ά.


Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση εδώ.

 
Δήλωση 2/2019 Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

 

Ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλων εκλογών στην ΕΕ που είχαν προγραμματιστεί για το 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε τη Δήλωση 2/2019 σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια πολιτικών εκστρατειών (διαθέσιμη εδώ) στην οποία υπογραμμίζει ορισμένα βασικά σημεία που πρέπει να γίνονται σεβαστά όταν τα πολιτικά κόμματα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια των εκλογικών δραστηριοτήτων.