Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
17 Επιβολή προστίμου για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας
35 Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης για μη ζητηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία με ανθρώπινη παρέμβαση για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης σε αριθμό εγγεγραμμένο στο μητρώο αρ. 11 και παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων δημοσιευμένων στο διαδίκτυο, χωρίς προσήκουσα ενημέρωση των υποκειμένων
13 Επιβολή προστίμου για μη ορθή ανταπόκριση σε δικαίωμα διαγραφής
19 Αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
66 Επιβολή επίπληξης σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή μηνυμάτων διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω της εφαρμογής Viber
70 Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για αποστολή μηνυμάτων αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αυστηρή προειδοποίηση για προσήκουσα ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης
50 Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για αποστολή μηνυμάτων αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και παράνομη χρήση πληροφοριών από τερματικό εξοπλισμό χρηστών
22 Επιβολή προστίμου σε εταιρεία για αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
78 Επιβολή προστίμου σε εταιρεία για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την αποστολή αζήτητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
156 Επιβολή προστίμου σε εταιρεία για αποστολή μηνυμάτων αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας