Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
55 Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Eurobank – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής
53 Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Εθνική Τράπεζα – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής
56 Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Alphabank – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής
54 Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Πειραιώς – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής
52 Επιβολή προστίμου στην Alpha Bank για παράνομη και αδιαφανή επεξεργασία δεδομένων
6 Επιβολή προστίμου για συνεχιζόμενο περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων από Τράπεζα
51 Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας κατά πράξεως αρχειοθέτησης
36 Δικαίωμα πρόσβασης καταναλωτή σε αλληλογραφία μεταξύ καταστήματος και τράπεζας
22 Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας κατά της με αριθ. 66/2013 Απόφασης της Αρχής
8 Αναρμοδιότητα της Αρχής να επιβάλει σε υπεύθυνο επεξεργασίας υποχρέωση χορήγησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους