Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
39 Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 98/2017 αναφορικά με την ενημέρωση για τη διάθεση δεδομένων σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών
55 Πρόστιμο σε τράπεζα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της
56 Πρόστιμο σε τράπεζα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της
57 Πρόστιμο σε τράπεζα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της
98 Υποχρέωση ειδικής ατομικής ενημέρωσης των οφειλετών για τη διάθεση των δεδομένων τους από τους δανειστές σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών
49 Αρμοδιότητα της Αρχής για προσφυγές και ερωτήματα σχετικά με εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών
20 Απόφαση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της σχέσης αντιπροσώπευσης