Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2122 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 3

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 2/2022 της Αρχής

Απόφαση 8

Αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 10/2022 της Αρχής

Απόφαση 6

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 3/2022 της Αρχής

Απόφαση 2

Επίπληξη σε ξενοδοχείο για δημιουργία αντιγράφου πιστοποιητικού εμβολιασμού

Απόφαση 4

Επιβολή προστίμου σε Τράπεζα για παράνομη διαβίβαση και μη γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης δεδομένων

Απόφαση 10

Αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 61/2021 της Αρχής

Απόφαση 7

Επιβολή προστίμου σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο για μη γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων

Απόφαση 5

Επιβολή προστίμου σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο για επεξεργασία δεδομένων για προωθητικό σκοπό

Απόφαση 1

Εντολή συμμόρφωσης για τη μη σύννομη εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε πιλοτή πολυκατοικίας

Απόφαση 2

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Intellexa για μη συνεργασία με την Αρχή

Απόφαση 1

Δικαίωμα στη λήθη - Παραπομπή εξέτασης καταγγελίας κατά της Google LLC από το Τμήμα της Αρχής στην Ολομέλεια

Απόφαση 69

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Απόφαση 5

Προσωρινή διαταγή για περαιτέρω τήρηση δεδομένων

Απόφαση 6

Προσωρινή διαταγή για περαιτέρω τήρηση δεδομένων

Απόφαση 68

Kαταγγελία του συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου για παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μελών του