Προστασία δεδομένων και COVID-19

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαχείρισης της COVID-19

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB)
   
Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

     Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

     Ευρωκοινοβούλιο

 

     Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

     Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS)

 

     Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

     eHealth Network

 

Global Privacy Assembly

 

Συμβούλιο της Ευρώπης

 

     Κοινοβουλευτική συνέλευση

 

     Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας