Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2094 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 64

Κανόνες αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας στις αποφάσεις της Αρχής που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της

Απόφαση 38

Επιβολή προστίμου για παραβίαση των διατάξεων του άρ. 12 ν. 3471/2006 σε πάροχο τηλεπικοινωνιών

Απόφαση 39

Επιβολή προστίμου για παραβίαση των διατάξεων του άρ. 12 ν. 3471/2006 σε πάροχο τηλεπικοινωνιών

Γνωμοδότηση 5

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου “Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών”

Απόφαση 3

Προσωρινή διαταγή για αναστολή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Απόφαση 61

Συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την απόφαση 50/2021

Απόφαση 42

Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράλειψη ενημέρωσης υποκειμένου κατ΄ άρ. 7Α, παρ. 1 στοιχ. α’ ν.2472/1997.

Απόφαση 32

Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και εντολή για σχετική συμμόρφωση

Απόφαση 1

Αναγραφή στην εξωτερική όψη φακέλου ένδειξης του αντικειμένου της επιστολής

Απόφαση 29

Εξέταση καταγγελίας με αντικείμενο τη μερική ικανοποίηση δικαιώματος διόρθωσης

Απόφαση 56

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Alphabank – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 54

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Πειραιώς – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 55

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Eurobank – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 53

Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Εθνική Τράπεζα – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής

Απόφαση 2403

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων