Χρηματοπιστωτικά

Στη σημερινή εποχή έχει αυξηθεί η δυνατότητα αγοράς με πίστωση. Ορισμένοι καταναλωτές, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα χρέη τους, ενδέχεται να καταχωρηθούν σε δυσμενείς λίστες οικονομικής συμπεριφοράς. Επίσης, οι τράπεζες συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγουν είτε από τους πελάτες τους είτε από αρχεία οικονομικών πληροφοριών, όπως το Σύστημα Πληροφοριών της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Επιπλέον, οι  εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του εκάστοτε δανειστή.