Συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων

To Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Terrorist Finance Tracking Programme – Πρόγραμμα TFTP) δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ) λίγο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Για τους σκοπούς του προγράμματος αυτού, κρίθηκε απαραίτητη η επεξεργασία και η διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων της SWIFT (εταιρεία που εδρεύει στο Βέλγιο και παρέχει υπηρεσίες διαβίβασης μηνυμάτων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις ΗΠΑ. Έτσι, την 1η Αυγούστου 2010 τέθηκε σε ισχύ συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων (συμφωνία TFTP) (για το κείμενο δείτε εδώ). Η τελική αυτή συμφωνία με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη της τρομοκρατίας ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιείχε σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την ενδιάμεση συμφωνία που υπεγράφη στις 30 Νοεμβρίου 2009, ιδίως στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων.