1. Καλώ σε μια εταιρεία και με ενημερώνουν ότι η κλήση μου καταγράφεται. Επιτρέπεται;

 

Ναι, επιτρέπεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006, όταν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα. Συνεπώς, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η καταγραφή μιας συνομιλίας επαγγελματικού χαρακτήρα, μόνο όταν είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη συνομιλία έλαβε χώρα και είχε συγκεκριμένο περιεχόμενο και όχι γενικά σε κάθε περίπτωση επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα.

 

2. Οφείλει η εταιρεία να με ενημερώνει για την καταγραφή της κλήσης και με ποιον τρόπο;

 

Η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων ότι η κλήση τους θα καταγραφεί, καθώς και για τον σκοπό της καταγραφής αυτής. Η απαιτούμενη από τον νόμο ενημέρωση μπορεί να διενεργηθεί και με ηχογραφημένη ειδοποίηση πριν από την έναρξη της τηλεφωνικής συνδιάλεξης που πρόκειται να καταγραφεί. Επίσης, έχετε, ως υποκείμενο των δεδομένων, δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με όλες τις πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία (όπως αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης, κ.λπ.) κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ (βλ. άρθρο 13 του ΓΚΠΔ), με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως για παράδειγμα, μέσω του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας ή έντυπων αιτήσεων της εταιρείας.

 

3. Χρειάζεται να δώσω τη συγκατάθεσή μου για την καταγραφή της τηλεφωνικής μου κλήσης προς την εταιρεία που κάλεσα;

 

Όχι, δεν απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή σας αλλά η προηγούμενη ενημέρωσή σας από την εταιρεία που καταγράφει την κλήση (βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής για το 2006, σελ. 78).

 

4. Εφαρμόζονται τα δικαιώματα του ΓΚΠΔ στις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις;

 

Ναι. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας με την καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, μπορείτε να ασκήσετε τα αυξημένα δικαιώματα που σας παρέχει ο ΓΚΠΔ (περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι διαθέσιμα εδώ). Αν έχει ορισθεί και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) μπορείτε να ζητήσετε τη συμβολή του. Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει ή αν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, τότε μπορείτε, ως υποκείμενο των δεδομένων, να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή (περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή καταγγελίας στην Αρχή είναι διαθέσιμες εδώ).

 

5. Μπορώ να ζητήσω αντίγραφα των καταγεγραμμένων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων;

 

Ναι. Έχετε, ως υποκείμενο των δεδομένων, δικαίωμα πρόσβασης (βλ. άρθρο 15 του ΓΚΠΔ) στις καταγεγραμμένες (ηχογραφημένες) συνομιλίες που σας αφορούν χωρίς να απαιτείται επίκληση ειδικότερων λόγων για την άσκηση του δικαιώματος αυτού (βλ. αποφάσεις 32/2017 και 33/2017). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να λάβετε κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία (σκοπούς αυτής, τι είδους δεδομένα συλλέγονται, αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων, κ.λπ.), καθώς επίσης και να υποβάλετε αίτηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας για να λάβετε αντίγραφο των ηχογραφημένων συνομιλιών που σας αφορούν.