Η περίπτωση αυτή των «cookies» επίσης δεν εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, ακόμα και όταν αφορά αποκλειστικά τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε μια ιστοσελίδα.

 

Για παράδειγμα, η χρήση cookies τρίτων, όπως η υπηρεσία Google Analytics με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (web analytics) μπορεί να γίνει μόνο μετά από συγκατάθεση των χρηστών της ιστοσελίδας.

 

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα αυτού του είδους των cookies και τους χαμηλούς κινδύνους ως προς την ιδιωτικότητα όταν γίνεται εγκατάσταση cookies πρώτου μέρους από την ίδια την ιστοσελίδα, και όχι χρήση cookies τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί να δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης («opt-out»).