Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 35 αποτελέσματα

(Οι πράξεις που εκδόθηκαν με το προγενέστερο του ΓΚΠΔ νομικό πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ).

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
51 Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε υλικό συστήματος βιντεοεπιτήρησης
50 Επιβολή διοικητικού προστίμου για λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου
34 Εντολή απεγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης από πολυκατοικία
22 Αναρμοδιότητα της Αρχής να εξετάσει καταγγελία που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία καμερών εντός οικίας
5 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο χώρο εργασίας τμήματος εταιρείας
10 Απαγόρευση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κοινόχρηστο χώρο
61 Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης
1 Επιβολή προστίμου για καθυστερημένη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης
60 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες και παιδικές χαρές του Δήμου Παλλήνης
49 Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 30/2020 της Αρχής