Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Η χρήση καμερών μπορεί να σας προβληματίζει, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι ένα απαραίτητο μέτρο για την προστασία χώρων ή προσώπων. Σε περίπτωση, όμως, και ειδικά όταν έχετε αμφιβολίες για τη νομιμότητα της λειτουργίας ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης, μπορείτε να ασκήσετε τα αυξημένα δικαιώματα που σας δίνει ο ΓΚΠΔ.

Σημαντικό πρώτο βήμα είναι να αναζητήσετε τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Αυτός είναι υποχρεωμένος να σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που ορίζει ο Κανονισμός, ώστε να βεβαιωθείτε για τη νόμιμη λειτουργία ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Αν έχει ορισθεί και DPO (υπεύθυνος προστασίας δεδομένων) μπορείτε να ζητήσετε τη συμβολή του. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, και ο τρόπος επικοινωνίας με αυτόν, πρέπει να αναγράφεται στις πινακίδες που ενημερώνουν για τη λειτουργία των καμερών. Σε αυτόν θα ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Διαφορετικά, απευθυνθείτε για τα δικαιώματά σας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του χώρου.

Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που τον αφορούν, ως υποκείμενο των δεδομένων (βλ. άρθρο 15 του ΓΚΠΔ). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει να λάβει κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία (σκοπούς αυτής, τι είδους δεδομένα συλλέγονται, αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών, χρόνος τήρησης δεδομένων, κ.λπ.), καθώς επίσης και να υποβάλει αίτηση στον υπεύθυνο του συστήματος για να έχει αντίγραφο τμήματος βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο απεικονίζεται ή σειρά αντίστοιχων έντυπων εικόνων: εάν επίσης συμφωνούν και τα δύο μέρη, αρκεί και απλή επίδειξη των στιγμιοτύπων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να απαντήσει χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος (άρθρο 12 παρ. 3 ΓΚΠΔ): αν δεν απαντήσει ή αν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, τότε ο αιτών μπορεί να προβεί σε καταγγελία στην Αρχή.

Αντιστοίχως ο καθένας μπορεί να εκφράσει την αντίρρησή του στην επεξεργασία και να ζητήσει εναντίωση στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ), διαγραφή των δεδομένων (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), ή «περιορισμό» της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ). Τα αιτήματά σας θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα, δηλαδή πρέπει να εξηγείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε μη νόμιμη την επεξεργασία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να απαντήσει χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος: αν δεν απαντήσει ή αν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, τότε ο αιτών μπορεί να προβεί σε καταγγελία στην Αρχή.

Σημειώνεται, τέλος, ότι, εφόσον σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει από τον υπεύθυνο του συστήματος να του χορηγήσει το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων.