Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 14 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
61 Συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την απόφαση 50/2021
44 Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α' και Β' Εκπαίδευσης
12 Επιβολή διοικητικού προστίμου σε εργοδότρια για μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης και παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένου
50 Διαδικασία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας
38 Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 27/2019 της Αρχής
29 Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης πατέρα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου και μη συμμόρφωση σε εντολή της Αρχής
32 Αναγραφή διαγωγής σε τίτλους/πιστοποιητικά σπουδών - Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά
28 Αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» και απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών
10 Καταγγελία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων σχετικά με την καταχώριση δεδομένων μαθητών/γονέων-κηδεμόνων και εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων στην ενιαία κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠΕΘ με την ονομασία «mySchool»
77 Καταγγελία για κάμερες σε αμφιθέατρα Πανεπιστημίου