Πρόστιμο σε τράπεζα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
56
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε 3 καταγγελίες κατά της Τράπεζας Eurobank σχετικά με τηλεφωνικές οχλήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις είτε αυτές γίνονται για λογαριασμό των τραπεζών από Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών (ΕΕΟ) είτε από τους ίδιους τους δανειστές (τράπεζες) (βλ. ν. 3758/2009) που αφορούσαν σε όχληση σε λάθος πρόσωπο, οπότε και εξετάστηκε το ζήτημα της ακρίβειας των δεδομένων και της διαδικασίας διόρθωσης αυτών. Όπως ομολόγησε η τράπεζα Eurobank, σε 2 από τις 3 υπό κρίση περιπτώσεις, παρότι οι οφειλέτες είχαν προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους, εμφιλοχώρησε σφάλμα, με αποτέλεσμα οι παλαιοί αριθμοί τηλεφωνικής κλήσης, μολονότι έπρεπε να είχαν διαγραφεί, δεν διαγράφηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενημέρωσης οφειλετών. Η Αρχή, με τη με αριθ. 56/2018 απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαδικασία που εφαρμόζει η τράπεζα Eurobank για τον έλεγχο και τη διόρθωση των σχετικών στοιχείων, της επέβαλε πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ (βλ. την προβλεπόμενη ελάχιστη κύρωση στο άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3758/2009) για το ως άνω ομολογημένο σφάλμα (2 μεμονωμένα περιστατικά).

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr