Πρόστιμα σε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για παράνομη επεξεργασία δεδομένων πιστωτικής κάρτας συνδρομητή και για μη προσήκουσα ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr