Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (εξέταση καταγγελιών κατά εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ)

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr