Σύνδεση με λογαριασμό taxis Νομικού Προσώπου

Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο ως Φορέας, ώστε τα στοιχεία σας να καταχωρηθούν στα αρχεία της Αρχής, για το συγκεκριμένο «ρόλο» (πολίτη ή φορέα).

 

Οθόνη σύνδεσης φορέα

 

Η επιλογή αυτή απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ως εκτελούντες την επεξεργασία και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Αρχής για:

 • Δήλωση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) ή διαχείριση υπάρχουσας δήλωσης
 • Λήψη της λίστας του άρθρου 13
 • Υποβολή γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Αίτημα προηγούμενης διαβούλευσης
 • Λοιπά αιτήματα που σχετίζονται με:
  • Κώδικα δεοντολογίας (έγκριση κώδικα, διαπίστευση φορέα)
  • Πιστοποίηση (έγκριση κριτηρίων)
  • Άδεια διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. (άδεια, BCR, κατά παρέκκλιση διαβίβαση)
  • Συμβουλή σχετικά με εκπόνηση νομοθετικών ή/και διοικητικών μέτρων
  • Λοιπά αιτήματα υπευθύνων ή εκτελούντων την επεξεργασία

Προσοχή: Ένα Νομικό Πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλλει καταγγελία με βάση το άρθρο 80 του ΓΚΠΔ, μετά από ανάθεση από υποκείμενο δεδομένων, μπορεί να το κάνει από το μέσω της επιλογής «Αίτημα Φορέα».

Επιλέγετε το «Φορέας» και πατήστε «Σύνδεση».

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και θα δείτε την οθόνη ενημέρωσης στοιχείων.

 

Οθόνη στοιχείων φορέα

 

Από το σύστημα taxis η Αρχή λαμβάνει τα βασικά σας στοιχεία (επωνυμία και ΑΦΜ), αλλά κανένα άλλο, όπως π.χ. το email σας. Σε αυτό το στάδιο πρέπει υποχρεωτικά να συνδέσετε το λογαριασμό σας με ένα email, ώστε να λαμβάνετε σε αυτό τις ενημερώσεις της Αρχής.

Γράψτε υποχρεωτικά ένα email στο οποίο έχετε πρόσβαση και προαιρετικά τα λοιπά σας στοιχεία.

Πατήστε στο «Ενημέρωση».

 

Επιβεβαίωση στοιχείων email

 

Το σύστημα στέλνει ένα κωδικό επιβεβαίωσης για να γνωρίζουμε ότι έχετε πραγματικά πρόσβαση στο email που καταχωρείτε. Σε περίπτωση λάθους, κλείστε τη φόρμα του κωδικού και καταχωρήστε ξανά το email. Ελέγξτε κατόπιν το email σας (μπορεί να χρειαστεί μικρή αναμονή) και καταχωρήστε τον κωδικό για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. Προτιμήστε να πληκτρολογήσετε τον εξαψήφιο αριθμό που θα λάβετε, ώστε να αποφύγετε λάθη με αντιγραφή και επικόλληση (όπως τη συμπερίληψη κενού χαρακτήρα). Διαφορετικά δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε αλλαγή.

 

Φωτογραφία κωδικού επιβεβαίωσης

 

Μόλις καταχωρήσετε σωστά τον κωδικό, έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Αρχής για Πολίτες ή Φορείς, ανάλογα με την εγγραφή σας.