Λίστα του άρθρου 13

Το «Μητρώο του άρθρου 13» της Αρχής (ή αλλιώς «Λίστα του άρ. 13») περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν επικοινωνία μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου για θέματα που αφορούν την προώθηση/διαφήμιση αγαθών. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υποχρεούνται να συμβουλεύονται το μητρώο και να διαγράφουν από τους καταλόγους τους όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό. Το μητρώο αυτό δεν έχει εφαρμογή για ηλεκτρονικές επικοινωνίες (π.χ. τηλέφωνα, SMS, email).

Η διαδικασία εγγραφής τροποποίησης ή διαγραφής από το μητρώο εκτελείται αυτόματα, μέσω των επιλογών:

  • Αίτηση εγγραφής στη λίστα (διαθέσιμο αν δεν έχετε εγγραφεί).
  • Προβολή/Τροποποίηση στοιχείων (διαθέσιμο αν έχετε ήδη εγγραφεί).
  • Διαγραφή από τη λίστα (διαθέσιμο αν έχετε ήδη εγγραφεί).

Δεν χρειάζεται να περιμένετε απάντηση από την Αρχή. Κάθε αίτημά σας καταγράφεται και λαμβάνετε αυτόματα τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

 

Φόρμα καταχώρησης στοιχείων

 

Στη φόρμα καταχώρησης στοιχείων για τη λίστα του άρθρου 13 βλέπετε το ονοματεπώνυμό σας και δύο πλαίσια στοιχείων διευθύνσεων.

Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε έως και δύο διαφορετικές ταχυδρομικές διευθύνσεις, π.χ. διεύθυνση πρώτης και δεύτερης κατοικίας. Σε κάθε πεδίο εισάγετε Οδό, Αριθμό, Τ.Κ., Πόλη και Χώρα.

Tα στοιχεία του μητρώου διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε υπεύθυνο επεξεργασίας αιτηθεί το μητρώο, προκειμένου να διαγράφουν από τα αρχεία τους τα πρόσωπα που περιέχονται σε αυτό, όταν πραγματοποιούν δραστηριότητες επεξεργασίας με σκοπό προώθηση πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως.