Σύνδεση για πρώτη φορά

Για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα διαπιστευτήρια του taxisnet.

Ένα Φυσικό Πρόσωπο (πολίτης) έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί ως «Πολίτης» ή ως «Φορέας», ανάλογα με το ποια δραστηριότητα επιθυμεί να εκτελέσει. Ένα Νομικό Πρόσωπο, μπορεί να συνδεθεί μόνο ως «Φορέας».

Την πρώτη φορά θα χρειαστεί να πατήσετε την επιλογή «Εγγραφή», ώστε τα στοιχεία σας να καταχωρηθούν στα αρχεία της Αρχής, για το συγκεκριμένο ρόλο (πολίτη ή φορέα).

 

Οθόνη σύνδεσης

 

Πατώντας στο «Σύνδεση με ΓΓΠΣΔΔ (Taxis)» θα οδηγηθείτε στη σελίδα αυθεντικοποίησης χρήστη της ΓΓΠΣΔΔ.

 

Αυθεντικοποίησης χρήστη της ΓΓΠΣΔΔ

 

Εισάγετε τους κωδικούς σας και πατήστε «Σύνδεση». Ανάλογα με το αν ο λογαριασμός σας στο taxis ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο ή σε Νομικό Πρόσωπο, θα οδηγηθείτε στην επόμενη σελίδα, για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής.