Τροποποίηση/επισκόπηση προσωπικών στοιχείων

Χρησιμοποιήστε την επιλογή: Ο Λογαριασμός μουΣτοιχεία.

 

Ο Λογαριασμός μου

 

Θα σας ανοίξει η καρτέλα με τα ατομικά σας στοιχεία:

 

Οθόνη ατομικών στοιχείων

 

Θα δείτε τρία πλαίσια στοιχείων. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πατήστε «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν ή «Κλείσιμο» για να κλείσετε την καρτέλα στοιχείων χωρίς αποθήκευση.

 

Στοιχεία πολίτη

Η Αρχή λαμβάνει τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής σας (Όνομα και Επώνυμο, Όνομα Πατρός, ΑΦΜ) από την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών του taxisnet. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται αυτόματα από τον λογαριασμό σας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία από τη φόρμα εγγραφής. Για τροποποιήσεις θα πρέπει να απευθύνεστε στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Μπορείτε, αν θέλετε, να συμπληρώσετε και Όνομα Μητρός ή Έτος Γέννησης.

 

Στοιχεία ταυτότητας

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία αυτά για την καλύτερη ταυτοποίησή σας. Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε καταγγελία τύπου Shenghen/VIS/Eurodac είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε και τα τρία αυτά στοιχεία για την επακριβή ταυτοποίησή σας στα εν λόγω συστήματα.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Συμπληρώστε κατάλληλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία της Αρχής μαζί σας. Καθώς χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής, θα λαμβάνετε έγγραφα και ενημερώσεις (π.χ. σχόλια) από το χώρο χρηστών. Συστήνουμε όμως να συμπληρώνετε μια ορθή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να λαμβάνετε αυτόματα ενημερώσεις για τα έγγραφα που σας αποστέλλει η Αρχή καθώς κι ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, σε περίπτωση που θα χρειαστούμε  διευκρινίσεις.

Χώρα: Επιλέξτε μια από τις χώρες που εμφανίζονται. Πρόκειται για τη χώρα που βρίσκεται η κατοικία σας.

Επάγγελμα: Στο πεδίο αυτό μπορείτε να καταχωρήσετε το επάγγελμά σας, αν το κρίνετε απαραίτητο για την υπόθεσή σας. Ξεκινήστε να γράφετε τα πρώτα γράμματα από το επάγγελμά σας. Θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξτε από λίστα. Αν δεν βρίσκετε κάτι σχετικό, επιλέξτε την «Επιμέλεια» πατώντας στις 3 τελείες «…» 

 

Στοιχεία επαγγέλματος

 

Θα δείτε ένα μεγαλύτερο παράθυρο με επαγγέλματα.

 

Λεξικό επαγγελμάτων

 

Αν δεν εντοπίζετε το επάγγελμά σας στη λίστα, μπορείτε να το καταχωρήσετε, πατώντας το εικονίδιο «+» πάνω δεξιά στο παράθυρο.

 

Προσθήκη επαγγέλματος

 

Μόλις πατήσετε στο πλήκτρο «OK», επιλέξτε το επάγγελμα που μόλις καταχωρήσατε.

Email: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία εισάγετε. Αν αλλάξετε email διεύθυνση και πατήσετε «Ενημέρωση», το σύστημα σας στέλνει άμεσα και αυτόματα ένα κωδικό. Ελέγξτε το email σας (μπορεί να χρειαστεί μικρή αναμονή) και καταχωρήστε τον κωδικό για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. Διαφορετικά δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε αλλαγή.

 

Επιβεβαίωση στοιχείων email