Διατελέσαντες Πρόεδροι της Αρχής

Από 9/8/2011 έως 18/8/2016

Πρόεδρος
Πέτρος Χριστόφορος, Επίτιμος Σύμβουλος της Επικρατείας

Aναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Μπατζαλέξης, Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Από 20/3/2008 έως 9/5/2011

Πρόεδρος
Χρίστος Γεραρής, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Aναπληρωτής Πρόεδρος
Χρήστος Παληοκώστας, Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Από 13/2/2003 έως 22/2/2008

Πρόεδρος
Δημήτριος Γουργουράκης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

Aναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Δεληγιάννης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Από 29/7/2003:

Aναπληρωτής Πρόεδρος
Χρήστος Παληοκώστας, Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Από 24/7/1997 έως 13/2/2003

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Δαφέρμος, Eπίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

Aναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Δεληγιάννης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας