Γραμματεία της Αρχής

Η Γραμματεία της Αρχής λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 

Φωτογραφία κ. Ζορκάδη

Bασίλης Ζορκάδης

Διευθυντής Γραμματείας της Αρχής

Σύντομο βιογραφικό

 

Κατέχει τη θέση του Διευθυντή Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων από το 2004, όπου από το 1999 έως το 2003 κατείχε τη θέση του Προϊσταμένου Ελεγκτών. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλ. Μηχ. από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης (Γερμανία) από το οποίο έλαβε και τον τίτλο του διδάκτορα στο αντικείμενο της ασφάλειας δικτύων η/υ. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Παράλληλα με την εργασία του στην Αρχή, δίδαξε για περίπου 20 έτη σε ελληνικά πανεπιστήμια και είναι συγγραφέας βιβλίων και πανεπιστημιακών σημειώσεων στο αντικείμενο της ασφάλειας πληροφοριών, κρυπτογραφίας και θεωρίας πληροφορίας και κωδικοποίησης και περισσότερων των 60 άρθρων δημοσιευμένων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων στο αντικείμενο της προστασία δεδομένων και της ασφάλειας συστημάτων και πληροφοριών.

 


Συγκροτείται από τέσσερα Τμήματα:

Τμήμα Ελεγκτών

 

Στις αρμοδιότητες του τμήματος Ελεγκτών, οι οποίοι προέρχονται από τον κλάδο της νομικής και της πληροφορικής, ανήκει:

 • Η διενέργεια διοικητικών ελέγχων σε αρχεία.
 • Η έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων στα οποία αναφέρεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
 • Η έκδοση οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Η εξέταση καταγγελιών που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων ή από φορέα ή οργάνωση ή ένωση, καθώς και η συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές στο πλαίσιο εξέτασης των εν λόγω καταγγελιών, η έκδοση σχετικών αποφάσεων και υποδείξεων προς τους υπευθύνους επεξεργασίας, η καταγγελία τυχόν παραβάσεων προς τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.
 • Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης της Αρχής για την εκτέλεση της αποστολής της.
 • Η παροχή πληροφοριών, κατόπιν αιτήματος, στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του ΓΚΠΔ.
 • Η συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, με άλλες εποπτικές αρχές και η παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε άλλες εποπτικές αρχές, με σκοπό τη διασφάλιση της συνεκτικότητας της εφαρμογής και της επιβολής του ΓΚΠΔ.
 • Η έγκριση κωδίκων δεοντολογίας που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 40(5) του ΓΚΠΔ και η έγκριση κριτηρίων πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 42(5) του ΓΚΠΔ.

Προϊστάμενος: Δρ Ζωή Καρδασιάδου*

Προσωπικό

Νομικοί ελεγκτές:

Δρ Μαρία Αλικάκου, Δρ Δημήτρης Ζωγραφόπουλος*, Αναστασία Κανικλίδου, Ελένη Καπράλου, Κυριακή Καρακάση, Φωτεινή Καρβέλα, Καλλιόπη Καρβέλη, Δρ Χαρίκλεια Λάτσιου, Δρ Ελένη Μαραγκού,  Ελένη Μαρτσούκου, Βασιλική Μυλωνά*, Στεφανία Πλώτα, Θεοδώρα Τουτζιαράκη*, Αναστασία Τριτάκη, Ευμορφία-Ιωσηφίνα Τσακιρίδου, Χάρις Συμεωνίδου, Ευανθία Χατζηλιάση*.

Πληροφορικοί Ελεγκτές:

Δρ Παντελής Καμμάς, Δρ Κωνσταντίνος Λιμνιώτης, Ιωάννης Λυκοτραφίτης, Δρ Αλεξάνδρα Μιχώτα, Δρ Αθηνά Μπούρκα*, Γεωργία Παναγοπούλου, Δρ Σπύρος Παπαστεργίου, Δρ Γεώργιος Ρουσόπουλος, Λεωνίδας Ρούσσος, Δρ Ευφροσύνη Σιουγλέ, Δρ Παναγιώτης Τσόπελας, Κατερίνα Χατζηδιάκου.


*σε απόσπαση/άδεια

 

Τμήμα Επικοινωνίας

 

Στις αρμοδιότητες του τμήματος Επικοινωνίας ανήκει:

 • Η συνδρομή της Αρχής στην υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής της.
 • Η παρακολούθηση και ηλεκτρονική αποδελτίωση έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ σχετικά με θέματα προσωπικών δεδομένων.
 • Η μέριμνα των δημοσίων σχέσεων της Αρχής και της επικοινωνίας της με άλλες υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς, καθώς και με υπηρεσίες και Αρχές της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.
 • Η διοργάνωση ενημερωτικών και επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Αρχής.
 • Η κατάρτιση ενημερωτικών φυλλαδίων, η έκδοση δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων καθώς και η επιμέλεια της δημιουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων για τις αρμοδιότητες και το έργο της Αρχής.
 • Η συνεισφορά στη συγγραφή, η γλωσσική επιμέλεια και η μέριμνα για την έκδοση και δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής.
 • Η δημιουργία, τήρηση και διαρκής ενημέρωση βιβλιοθήκης, αρχείου δημοσιευμάτων ελληνικού Τύπου, επίσημων αποφάσεων και ενημερωτικών εντύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών για θέματα προσωπικών δεδομένων.

Προϊστάμενος: Δρ Ηλίας Αθανασιάδης

Προσωπικό

Γεωργία Γεωργίου, Αμαλία Λογιάκη


*σε απόσπαση/άδεια

 

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων

 

Στις αρμοδιότητες του τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων ανήκει:

 • Η γραμματειακή υποστήριξη της Αρχής (πρωτόκολλο, πρακτικά συνεδριάσεων, δακτυλογράφηση κειμένων, μηχανοργάνωση).
 • Η διαχείριση θεμάτων προσωπικού, όπου περιλαμβάνεται και η τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων, καθώς και η διαχείριση της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής.

Προϊσταμένη: Αιμιλία Χρυσοβελίδη

Προσωπικό

Γραμματέας του Προέδρου: Γεωργία Παλαιολόγου

Κωνσταντίνος Αϊδίνης, Σπυριδούλα Αυγερινοπούλου, Μελπομένη Γιαννάκη*, Ευαγγελία Ζερβού, Αντώνης Μάκκας*, Ιωάννης Μπάλλος, Λάμπρος Νικολάου, Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Συμεών Πέτρου, Σμαράγδα Πρίντεζη, Ιωάννης Σάμιος, Βασιλική Ψαρράκου.


*σε απόσπαση/άδεια

 

Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

 

Στις αρμοδιότητες του τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων ανήκει:

 • Η διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της Αρχής (διαχείριση δαπανών, έκδοση εντολών πληρωμής και εκκαθάρισης αποδοχών, μισθοδοσία μελών και προσωπικού, προμήθεια υλικών και υπηρεσιών).
 • Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Αρχής και η μέριμνα για την εκτέλεση και τροποποίησή του.

Προϊσταμένη: Μαρία Κοκκινάκη

Προσωπικό

Κωνσταντίνος Καφίρης, Φωτεινή Παπαλιόσα, Ελένη Πατσούρα

 

Περισσότερα για τη Γραμματεία της Αρχής στο άρθρο 18 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137).