Μνημόνια Συνεργασίας

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα μνημόνια συνεργασίας που έχει υπογράψει η Αρχή με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο ενίσχυσης και διεύρυνσης της ήδη αγαστής συνεργασίας τους, στους τομείς αρμοδιότητας κάθε φορέα.

  • Για το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Αρχής και Ε.ΣΥ.Δ πατήστε εδώ.
  • Για το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Αρχής και Επιτροπής Ανταγωνισμού πατήστε εδώ.
  • Για το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Αρχής και Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πατήστε εδώ.