Εγγραφή στο μητρώο του άρθρου 13 της Αρχής

Το «Μητρώο του άρθρου 13» της Αρχής (ή αλλιώς «Λίστα του άρθρου 13») περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν επικοινωνία μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου για θέματα που αφορούν την προώθηση/διαφήμιση αγαθών. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υποχρεούνται να συμβουλεύονται το μητρώο και να διαγράφουν από τους καταλόγους τους όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό.

Προσοχή: Για την περίπτωση τηλεφωνικών οχλήσεων ή οχλήσεων μέσω e-mail ή κινητών τηλεφώνων, δεν ισχύει το παραπάνω μητρώο και ο νόμος είναι αυστηρότερος! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη θεματική ενότητα Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικότερα την Προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα – SPAM.

Για να εγγραφείτε στο «Μητρώο του άρθρου 13» της Αρχής, πρέπει να συμπληρώσετε ειδική φόρμα και να την υποβάλετε ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης της.

Προσοχή: Η εγγραφή στο «Μητρώο του άρθρου 13» πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής. Τυχόν υποβολή αιτήσεων εγγραφής με άλλο τρόπο (φυσική υποβολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη.

Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής συνίσταται, συνοπτικά, στα εξής βήματα:

  1. Σύνδεση του αιτούντος στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής ως «πολίτη», με χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτει για το σύστημα taxisnet (στον ίδιο σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οδηγίες για τη σύνδεση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής).
  2. Συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής φόρμας που παρέχεται με την επιλογή «Λίστα του άρθρου 13/Εγγραφή στη λίστα» (οδηγίες συμπλήρωσης).
  3. Υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας μαζί με τυχόν συνημμένα έγγραφα.

Η προβολή-τροποποίηση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο «Μητρώο του άρθρου 13» γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που παρέχεται με την επιλογή «Λίστα του άρθρου 13/Προβολή-Τροποποίηση στοιχείων», η οποία είναι διαθέσιμη αφού υποβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης εγγραφής.

Η διαγραφή από το «Μητρώο του άρθρου 13» γίνεται μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας που παρέχεται με την επιλογή «Λίστα του άρθρου 13/Διαγραφή από τη λίστα», η οποία είναι διαθέσιμη αφού υποβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης εγγραφής.