Επίπληξη και εντολή συμμόρφωσης στην Cosmote για παραβάσεις της αρχής της λογοδοσίας και της αρχής της διαφάνειας σε επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
57
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία συνδρομήτριας της Cosmote σχετικά με τη διαδικασία εξ αποστάσεως σύναψης νέων συμβολαίων μέσω της υπηρεσίας digital onboarding, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει χώρα ηλεκτρονική ταυτοποίηση του συνδρομητή με την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων του (φωτογράφιση σε πραγματικό χρόνο - real time selfie), με νομική βάση τη συναίνεση του συνδρομητή (άρθρο 9 παρ. 2 α) ΓΚΠΔ). Από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι η παρεχόμενη ενημέρωση προς τους συνδρομητές περιείχε ασάφειες και ελλείψεις, οι οποίες αφορούν και τον ρόλο της τρίτης εταιρείας IntelliSolutions Information Services A.E. ως εκτελούσας την επεξεργασία και πιθανής αποδέκτριας των βιομετρικών δεδομένων. Η Αρχή απηύθυνε επίπληξη στην καταγγελλόμενη για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 5 παρ. 1 α’, 13 και 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ και της έδωσε εντολή να τροποποιήσει και να συμπληρώσει κατάλληλα το κείμενο ενημέρωσης των υποκειμένων, προς τον σκοπό της πλήρους συμμόρφωσής της με την αρχή της διαφάνειας της επεξεργασίας, ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr