Ιστοσελίδα των ΕΣΠΔ-ΕΕΠΔ για την Ημέρα της Ευρώπης 2021

Η νέα κοινή ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που δημιουργήθηκε για τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου 2021, είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://edpb.edps.europa.eu/europe-day-2021.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr