Έκδοση νέου τεύχους του ανανεωμένου e-Newsletter της Αρχής

Ημερομηνία

Το νέο τεύχος του ανανεωμένου e-Newsletter της Αρχής Προστασίας Δεδομένων είναι διαθέσιμο εδώ.

* Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες να ελέγξουν για τη λήψη του τους διαφορετικούς φακέλους των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr