Προσωρινή διαταγή για περαιτέρω τήρηση δεδομένων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
5
Περίληψη

Η Αρχή εξέδωσε προσωρινή διαταγή για την περαιτέρω τήρηση των δεδομένων που σχετίζονται με αποστολή SMS για απόπειρες εγκατάστασης κατασκοπευτικού λογισμικού σε τερματικές συσκευές χρηστών.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr