Σύσταση σε δημόσια υπηρεσία για μη ενημέρωση υπαλλήλου της σχετικά με διαβίβαση δεδομένων του προσωπικού του μητρώου σε τρίτον για δικαστική χρήση (αγωγή διατροφής ανήλικου τέκνου)

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr