Συστάσεις σε εργοδότη για τη νόμιμη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης και συστήματος γεωεντοπισμού

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
37
Θεματική ενότητα
Περίληψη

H Αρχή εξέτασε καταγγελία πρώην εργαζομένου σχετικά με παράνομη λειτουργία συστήματος γεωντοπισμού σε οχήματα που χρησιμοποιούσε ως εργαζόμενος καθώς και παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Διαπιστώθηκε ότι κατά τον χρόνο που ο καταγγέλλων εργαζόταν στην καταγγελλόμενη εταιρεία η λειτουργία του συστήματος γεωεντοπισμού δεν είχε περιοριστεί αυστηρά εντός του ωραρίου εργασίας, δεν υπήρξε επαρκής προηγούμενη ενημέρωση του καταγγέλλοντος και το σύστημα βιντεοεπιτήρησης ελάμβανε εικόνα και από το πεζοδρόμιο και τον δημόσιο δρόμο. Η Αρχή απηύθυνε συστάσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας-εργοδότη για τη νόμιμη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης και του συστήματος γεωεντοπισμού.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr