Στοιχεία που αναγράφονται εξωτερικά σε φάκελο αποστολής και καθίστανται ορατά από τρίτους

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
14
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πολίτη για αποστολή στην διεύθυνση κατοικίας του φακέλου αλληλογραφίας, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονταν προσωπικά δεδομένα περισσότερα από όσα ήταν αναγκαία για την ταυτοποίησή του ως παραλήπτη. Η Αρχή έκρινε ότι το συγκεκριμένο συμβάν οφειλόταν σε παραδρομή, καθώς έγινε δεκτό ότι πάγια τακτική του καταγγελλόμενου Δήμου είναι η αποστολή φακέλων, στο εξωτερικό των οποίων είναι ορατά μόνο το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση του παραλήπτη. Κατ’ αποτέλεσμα, η Αρχή επέβαλε στον υπεύθυνο επεξεργασίας για παραβίαση του άρθρου ΓΚΠΔ 5 παρ. 1 περ. β΄, γ΄, στ΄ την ποινή της επίπληξης.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr