Παράνομη δημοσίευση, από ιστοσελίδες/ηλεκτρονικές και έντυπες εφημερίδες, υποκλαπέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Προειδοποίηση για άρση της παράβασης - Άμεση αποανάρτηση/αφαίρεση των παράνομων δημοσιευμάτων από το Διαδίκτυο. Απαγόρευση στις έντυπες εφημερίδες να αναδημοσιεύσουν τα παράνομα δημοσιεύματα με το αυτό περιεχόμενο

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr