Καταγγελία για ανεπιθύμητη λήψη ευχετηρίου μηνύματος SMS

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
47
Περίληψη

Υποβλήθηκε στην Αρχή καταγγελία, η οποία επικαλείται παραβίαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 λόγω λήψης επικοινωνίας με μήνυμα SMS με ευχές για το Πάσχα, χωρίς ο καταγγέλλων να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για επικοινωνία σε σχέση με την πολιτική θέση του αποστολέα. Από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι η επικοινωνία δεν πραγματοποιήθηκε με σκοπό την προώθηση πολιτικών ιδεών, προγραμμάτων δράσης ή άλλων  δραστηριοτήτων  με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής δραστηριότητας του καταγγελλομένου και τη διαμόρφωση πολιτικής συμπεριφοράς, ώστε να εμπίπτει στην έννοια της πολιτικής επικοινωνίας. Ο καταγγελλόμενος απέστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα σε τηλεφωνικούς αριθμούς ανθρώπων με τους οποίους είχε προσωπική επαφή, μεταξύ των οποίων ο καταγγέλλων. Η Αρχή έκρινε ότι η εν λόγω επικοινωνία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και απέρριψε την καταγγελία.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr