Εξέταση καταγγελίας κατά της ΑΑΔΕ για παραβίαση απορρήτου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
58
Περίληψη

Η Αρχή έκρινε ότι η καταγγελλόμενη επεξεργασία της αποστολής του εκκαθαριστικού σημειώματος σε φάκελο με παράθυρο/θυρίδα, απ’ όπου γινόταν ορατό το ποσό του δηλωθέντος  εισοδήματος του καταγγέλλοντος, έγινε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 32 ΓΚΠΔ, χωρίς να ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, πλήττοντας το απόρρητο/εμπιστευτικότητα των δεδομένων, και επέβαλε στην ΑΑΔΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διοικητικό πρόστιμο.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr