Απόρριψη καταγγελίας κατά ΑΑΔΕ σχετικά με μη ικανοποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης και διόρθωσης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
23
Περίληψη

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή κατά της ΑΑΔΕ για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διόρθωσης φορολογουμένου σε προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό του προφίλ φορολογουμένου στο Taxis, καθώς και του δικαιώματος πρόσβασης στα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO) της ΑΑΔΕ, η Αρχή απέρριψε την καταγγελία ως κατ’ ουσία αβάσιμη διότι α) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα για τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) της ΑΔΑΕ, β) ο καταγγέλλων δεν επικαλείται παραβίαση του δικαιώματος διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δεν έχουν απορρίψει το αίτημα μεταβολής των στοιχείων της φορολογικής κατοικίας του καταγγέλλοντος, αλλά το εξετάζουν στο πλαίσιο της οικείας φορολογικής νομοθεσίας και διαδικασίας.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr