Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
3
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Κατόπιν υποβολής καταγγελίας ότι το εκδοθέν πιστοποιητικό στρατού τύπου Α΄ πέρα από τη βεβαίωση ότι ο καταγγέλλων δεν υπέχει στρατιωτική υποχρέωση, αναγράφονται και οι στρατιωτικές μεταβολές του και το γεγονός ότι έχει εκπληρώσει εναλλακτική υπηρεσία, χωρίς οι πληροφορίες αυτές να είναι αναγκαίες για τον συγκεκριμένο σκοπό, για τον οποίο ζητήθηκε η έκδοση του πιστοποιητικού, η Αρχή έκρινε ότι αρκούσε η βεβαίωση ότι ο καταγγέλλων δεν υπέχει στρατιωτικές υποχρεώσεις, και κάλεσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να εκδώσει για τον καταγγέλλοντα εκ νέου το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ με την αναγραφή μόνον του δεδομένου ότι δεν υπέχει πλέον καμία στρατιωτική υποχρέωση.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr