Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
2
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Κατόπιν υποβολής καταγγελίας ότι το εκδοθέν πιστοποιητικό στρατού τύπου Α΄ περιείχε μη νομίμως την πληροφορία ότι ο καταγγέλλων δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και ότι έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση στράτευσης, αφού δεν χορηγήθηκε για συγκεκριμένο σκοπό, για τον οποίο ήταν κατά νόμο αναγκαίο να βεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά, αλλά για κάθε νόμιμη χρήση, η Αρχή έκρινε ότι αρκούσε η βεβαίωση ότι ο καταγγέλλων δεν υπέχει στρατιωτικές υποχρεώσεις, και κάλεσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να εκδώσει για τον καταγγέλλοντα εκ νέου το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ με την αναγραφή μόνον του δεδομένου ότι δεν υπέχει πλέον καμία στρατιωτική υποχρέωση.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr