Αίτηση νοσηλευτικού ιδρύματος για διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων ασθενούς σε ιατρό που παρείχε τις υπηρεσίες της σε προγενέστερο της νοσηλείας χρόνο προκειμένου να αντικρούσει αγωγή αποζημίωσης λόγω ιατρικού σφάλματος

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
45
Θεματική ενότητα
PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr