Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
69
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Με την απόφαση 69/2022 τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr