Τροποποίηση της απόφασης 44/2021 για μη ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
21
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 44/2021, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα εμπορική εταιρεία πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για παράβαση των άρθρων 21 παρ. 3 και 25 παρ. 1 ΓΚΠΔ. Κατόπιν εκτίμησης των νέων στοιχείων που προσκόμισε η αιτούσα, η Αρχή τροποποίησε την απόφαση και επέβαλε στην αιτούσα πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

 

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr