Παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης από εταιρεία δημοσκοπήσεων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
65
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή συνεξέτασε δύο συναφείς καταγγελίες για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης σε ηχογραφημένες συνομιλίες κατά εταιρείας δημοσκοπήσεων. Το εν λόγω δικαίωμα άσκησαν οι καταγγέλλοντες ως συμμετέχοντες σε διενεργηθείσα από την ως άνω εταιρεία δημοσκοπική έρευνα. Η Αρχή έκανε δεκτό αίτημα ανάκλησης του καταγγέλλοντος θέτοντας στο αρχείο τη μία καταγγελία ενώ για την έτερη τοιαύτη διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα παραβίαση των άρθρων 12 παρ. 1, 3, 4 και 15 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, στο μέτρο που η καταγγελλόμενη εταιρεία ουδέποτε ανταποκρίθηκε στο ως άνω ασκηθέν δικαίωμα, έστω για να ενημερώσει σχετικά με το ότι δεν διαθέτει στο αρχείο της το ζητηθέν από την καταγγέλλουσα στοιχείο και επέβαλε επίπληξη για τις ανωτέρω παραβάσεις. Παράλληλα δε, έδωσε  εντολή στην καταγγελλομένη να ενεργήσει για τη διαμόρφωση, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της απόφασης, διαδικασιών, προκειμένου να ικανοποιούνται προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και να ενημερώσει σχετικώς την Αρχή.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr